GŁÓWNY SPONSOR OLIMPIADY

www.energa.pl

"Pragnę zwyciężyć,

lecz jeżeli nie będę mógł zwyciężyć,

będę dzielny w swym wysiłku".

 

XXI Letnia Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych

Nowe Miszewo 19.06.2013 roku


Letnia Olimpiada Sportowa to impreza przeznaczona dla ludzi niepełnosprawnych (intelektualnie i ruchowo) z placówek opiekuńczo - terapeutycznych takich jak domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki szkolno - wychowawcze, zakłady aktywizacji zawodowej oraz środowiskowe domy samopomocy, z terenu Mazowsza oraz województw ościennych. W tegorocznej XXI edycji Olimpiady udział wzięli sprawni inaczej z 20 placówek opiekuńczo – terapeutycznych z województwa mazowieckiego w ilości około 250 uczestników. Reprezentowali oni następujące placówki:

Olimpiada organizowana jest na terenie i przy współudziale Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS „Nad Jarem”, zaś głównym jej organizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” z Nowego Miszewa.

W trakcie trwania Olimpiady rozegranych zastało 8 konkurencji sportowych:

oddzielnie dla kobiet oddzielnie dla mężczyzn oraz konkurencje drużynowe.

Dodatkowo odbywały się konkursy i zabawy o charakterze integracyjnym zarówno dla uczestników Olimpiady, jak i członków środowiska lokalnego – dzieci i młodzieży oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.

Duży nacisk kładziony był na integrację niepełnosprawnych z ludźmi pełnosprawnymi z terenu Miszewa i okolicznych miejscowości. W tym celu dodatkowymi atrakcjami Olimpiady były:

Honorowym patronem Olimpiady był Starosta Płocki Michał Boszko.

GŁÓWNYM SPONSOREM OLIMPIADY BYŁA ENERGA S.A. GDAŃSK


Fotografie Marka Konarskiego AFRP.

Ważnym elementem Olimpiady była również promocja osób niepełnosprawnych, która znacząco wpłynęła na kształtowanie ich pozytywnego wizerunku i dzięki temu zmniejsza różne przejawy dyskryminacji i odrzucania.

Olimpiada w Miszewie ma swoją wieloletnią historię: Na początku była to impreza ogólnopolska, przez pierwszych kilka lat trzydniowa [każda jej edycja], w dużej mierze sportowo – rekreacyjna. Rokrocznie gromadziła około 250- 300 uczestników przyjezdnych, do tego towarzysząca im kadra opiekuńcza, niepełnosprawni mieszkańcy Domu „Nad „Jarem” i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Miszewa – 200 osób, dzieci i młodzież z pobliskich szkół, lokalna społeczność w ilości do 600-800 osób, to rekordy poszczególnych edycji Olimpiad najpierw w Miszewie Murowanym, później po zmianach administracyjnych w Nowym Miszewie. W tegorocznej imprezie udział wzięło ok. 550 osób.

Główne niezmienne cele organizacji imprezy:

 1. Popularyzacja dyscyplin sportowych i aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych;

 2. Stworzenie warunków godnego zaprezentowania się, możliwości współzawodnictwa, które jest bodźcem i stymulatorem rozwoju psychofizycznego;

 3. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oparta na zdrowych zasadach wzajemnej akceptacji i szacunku;

 4. Uświadomienie ogółowi społeczeństwa, że ludzie o obniżonej sprawności psychofizycznej mają nie tylko takie sama prawa, ale posiadają też predyspozycje do uczestnictwa w sporcie, a przez to również w normalnym życiu.

Warunki uczestnictwa:

 1. Każda drużyna mogła wystawić maksymalnie 8 zawodników/czek;

 2. Każdy uczestnik mógł wziąć udział tylko w dwóch indywidualnych konkurencjach sportowych oraz jednej drużynowej;

 3. Każda drużyna była reprezentowana przez kapitana zespołu;

 4. Drużyny biorące udział w Olimpiadzie przywiozły ze sobą maskotkę drużyny. Brała ona udział w konkursie, została również zaprezentowana podczas uroczystości otwarcia;

 5. Drużyny wraz z opiekunami przyjechały na własny koszt;

Wszystkim uczestnikom Olimpiady zapewniliśmy:

 1. Obiad i kolację, w trakcie trwania Olimpiady oraz kawę, herbatę, ciasta, owoce, napoje i słodycze;

 2. Opiekę medyczną;

 3. Puchary i nagrody rzeczowe oraz paczki ze słodyczami dla drużyn, medale oraz dyplomy dla wszystkich zawodników;

 4. Dodatkowo pucharami uhonorowaliśmy: najstarszego Uczestnika Olimpiady, dwoje uczestników [kobietę i mężczyznę] uznanych i wybranych przez Sędziego Głównego jako zawodników najlepiej prezentujących postawę fair play.


Fotografie Marka Konarskiego AFRP.

Ramowy program Olimpiady:


07.30 - 08.30

Przyjazd drużyn, potwierdzenie udziału w imprezie w punkcie informacyjnym (przed budynkiem DPS);

09.00 - 09.30

Msza Święta w Kaplicy Domu

09.45 -11.00

Uroczyste otwarcie XXI Letniej Olimpiady Sportowej Nowe Miszewo `2013;

- Występ wokalno taneczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie

- pokaz tańca breakdance przez Pawła Koperskiego

Występ wokalno taneczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cieślach

- Recital Pawła Zawierki

11.00 -13.00

Rozgrywki sportowe na boisku DPS „Nad Jarem”;

13.00 -14.00

Przerwa obiadowa;

14.00 -17.00

Rozgrywki sportowe cd.

Pokaz futbolu amerykańskiego Mustang’s Płock

17.00 -18.00

Uroczyste zamknięcie Olimpiady

18.00 -19.00

Kolacja

19.00 - 23.00

Zabawa integracyjna – grała grupa QUEST


Ceremonia otwarcia Olimpiady poprzedzona została, jak co roku uroczystą mszą świętą odprawioną w kaplicy Domu „Nad Jarem” w intencji niepełnosprawnych sportowców oraz ich opiekunów, po niej zaś nastąpiło powitanie uczestników i honorowych gości. Podczas rozpoczęcia imprezy, uczestnicy Olimpiady złożyli przysięgę olimpijską [„pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, będę dzielny w swym wysiłku”], wspólnie wysłuchano hymnu i dokonano otwarcia Olimpiady.


Fotografie Marka Konarskiego AFRP.

Ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego

Po zakończeniu ceremonii otwarcia, w niebo poszybowały pęki kolorowych balonów oraz wystąpił Paweł Zawierka artysta muzyk z Łodzi, który doskonale bawił publiczność śpiewając swoje największe przeboje. W czasie poprzednich edycji Olimpiady w czasie obchodów jubileuszy 5, 10, 18 - lecia występowali tu: Zespoły De Mono, Czerwony Tulipan, Masters, czy Cliver, a także Ivan Komarenko.


Fotografie Marka Konarskiego AFRP.

Recital Pawła Zawierki

Tradycją Olimpiad stały się pozdrowienia dla niepełnosprawnych sportowców biorących udział w imprezie wykonywane [przesyłane] przez ludzi sportu, artystów i ludzi mediów. W naszym domowym archiwum mamy pozdrowienia od m.in. legendarnego nieżyjącego już Kazimierza Górskiego, Antoniego Piechniczka, Andrzeja Suprona, Jana Tomaszewskiego, czy muzyków i artystów estrady: Mietka Szcześniaka, Krystyny Prońko, Renaty Przemyk, nieżyjącego już Mirka Breguły, czy Halinki Młynkowej, Big Day, Norbiego, jak i Moniki Kuszyńskiej oraz tegoroczne Eweliny Lisowskiej.

W naszą XXI letnią akcję zaangażowali się także ludzie szklanego ekranu - Katarzyna Dowbor, Agata Młynarska, Konjo oraz Radek Brzózka, a także Kamil Bednarek i grupa Enej. W czasie tegorocznej edycji Olimpiady do grona gwiazd „pozdrawiających” dołączył również Jarek Kret.

Występ Oskara Koperskiego – pokaz breakdance


Fotografie Marka Konarskiego AFRP.


Wśród gości, którzy przybyli na Olimpiadę do Miszewa byli Dyrektor Płockiej Delegatury MUW w Warszawie Radosław Lewandowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Małgorzata Lewandowska, Radni Powiatowi Andrzej Kuliński, Wójt Gminy Bodzanów Grażyna Pietrzak, Byli z nami także Mieszkańcy Miszewa i okolicznych miejscowości, dzieci i młodzież z lokalnych szkół z terenu Nowego Miszewa. Nie zabrakło też wiernych Przyjaciół Olimpiady, którzy bez względu na pogodę, rokrocznie przyjeżdżają do Miszewa i wspierają „sprawnych inaczej”.

W minionym roku udało nam się nawiązać kontakt z właścicielem Akademii Jazdy „Efekt” z Warszawy oraz z Siedlec – Darkiem Rowickim, który w czasie trwania tegorocznej imprezy, już po raz drugi prowadził krótkie zajęcia praktyczne z jazdy samochodem osobowym. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Olimpiady cieszyły się owe przejażdżki samochodowe,


Fotografie Marka Konarskiego AFRP.

Akademia jazdy EFEKT Darka Rowickiego z Siedlec

a także pokazy Futbolu Amerykańskiego przygotowane przez drużynę Mustangów z Płocka Płock pod szyldem Maćka Łebkowskiego.Fotografie Marka Konarskiego AFRP.

Pokaz Futbolu amerykańskiego – Drużyna MUSTANG’S Płock

Po zakończeniu konkurencji sportowych, na zakończenie Olimpiady odbyła się ceremonia zamknięcia imprezy. Każda drużyna podchodziła do podium i otrzymała puchar okolicznościowy oraz nagrody rzeczowe, a także paczki ze słodyczami ufundowane przez Organizatorów i Sponsorów. Indywidualnie każdy z uczestników otrzymał dyplom, zaś najlepsi sportowcy po każdej z rozegranych konkurencji otrzymali medale za zajęcie I, II bądź III miejsca.

Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa integracyjna, którą poprowadziła grupa QUEST.


Fotografie Marka Konarskiego AFRP.
Fotografie Marka Konarskiego AFRP.

Puchary dla drużynOrganizatorzy XXI Letniej Olimpiady Sportowej Osób Niepełnosprawnych

Nowe Miszewo ‘2013

składają serdecznie podziękowania za wparcie finansowe i rzeczowe wszystkim Firmom i Instytucjom, które przyczyniły się do organizacji i sprawnego przebiegu imprezy. A są to:


WYSTĘPY ARTYSTYCZNE, NAGŁOŚNIENIE I OPRAWA MUZYCZNA:

 1. Paweł Zawierka

 2. Formacja Quest

PATRONI MEDIALNI:

Specjalne podziękowania dla

Sponsora GŁÓWNEGO - ENERGA S.A. GDAŃSK,

który

od 12 lat wspiera działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Mazowsza. To, co robicie nieprzerwanie od wielu lat pomagając i wspierając „sprawnych inaczej” świadczy jedynie o Waszej wielkiej klasie i poważaniu człowieka. I za to Państwu ogromnie dziękuję.

I na koniec dziękuję wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia zarówno tym pracującym na co dzień w Domu „Nad Jarem” jak i w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Bez was nie dalibyśmy rady.

Jarek Malarski