Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej”

zrealizowane zadania w 2008 roku

 

Lp Nazwa zadania Dofinansowanie Kwota dotacji Całkowity koszt
1

VII Mazowiecki Mityng Pływacki

Olimpiad Specjalnych Polska

PFRON

3.000

6.000

2

Zimowy Obóz Kondycyjny

Ministerstwo Sportu i Turystyki

5.000

7.500

3

Integracyjny plener malarski

"Mazowiecka Wieś - 2008"

Urząd Marszałkowski

6.500

9.500

4

XVI Letnia Olimpiada Sportowa  dla ludzi niepełnosprawnych

PFRON

5.000

11.500

  Spartakiada Sportowa dla Niepełnosprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki

5.000 7.500
5

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z małych terenów wiejskich

"Razem Zawsze Lepiej'

MCPS

17.500

23.500

6

Promocja twórczości osób niepełnosprawnych

"Pokochaj nasze marzenia"

MCPS

6.500

9.000

7

Wykonanie wykazu oraz druk monografii cennych obiektów kulturowych i przyrodniczych z terenu gmin Bodzanów, Radzanowo, Mała Wieś, Bulkowo, Wyszogród

-

-

-

 

RAZEM

 

48.500

74.500