Jarosław Malarski
prezes

Artur Burc
skarbnik     

Anna Ziółkowska
sekretarz

Paweł Jankowski
członek  zarządu

Krzysztof Pakieła
członek zarządu